FLERE PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER: SYMPTOMER, ÅRSAGER OG BEHANDLING - ALMEN PRAKSIS

Dissociativ identitetsforstyrrelse: hvad den er og hvordan man identificererRedaktørens Valg
Når laparoskopi kirurgi er mere indikeret
Når laparoskopi kirurgi er mere indikeret
Dissociativ identitetsforstyrrelse, også kendt som Multiple Personality Disorder, er en psykisk lidelse, hvor personen opfører sig som om det var to eller flere forskellige mennesker, som varierer i forhold til deres tanker, minder, følelser eller handlinger. Denne psykologiske ubalance medfører ændringer i selvopfattelse, tab af beherskelse af din adfærd og hukommelsesforstyrrelser, og kan ledsages af andre tegn og symptomer som følelse af at være tabt, pludselige ændringer i holdninger og meninger eller følelse af, at kroppen ikke gør tilhører. Dissociati